head

Zgłoś streszczenie

Zgłaszanie streszczeń oraz opisów przypadków — informacje ogólne

 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Zarejestruj się).

Terminy

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 21.06.2017 r.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 03.07.2017 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 27.07.2017 r.

Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego
 • Padaczka
 • Choroby układu pozapiramidowego
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Choroby demielinizacyjne i zapalne OUN
 • Otępienia
 • Neurorehabilitacja
 • Ból
 • Nowotwory układu nerwowego
 • Choroby infekcyjne
 • Bóle głowy
 • Różne

Układ i zawartość streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
  2. Pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów.
  3. Nazwę instytucji oraz miejscowość.
  4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Jak zgłosić streszczenie?

W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik zjazdu za pośrednictwem Internetu (zakładka „Zarejestruj się” lub poniższy link).
Zarejestruj się >>
Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów przygotowania streszczenia.

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

www.neuroedu.pl Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2017 Via Medica Kariera w Grupie Via Medica