head

Prace własne

Czwartek, 12 października 2017 roku

Godzina

Tytuł pracy własnej

Sala

17.15–18.15

Udar mózgu  prace własne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, dr hab. n. med. Maciej Niewada

 

Analiza ekspresji genów na poziomie mRNA endoteliny-1, endoteliny-2, endoteliny -3, u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu leczonych rekombinowanym aktywatorem plazminogenu

Agnieszka Meller  Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

Monika Gołąb-Janowska  Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet, Szczecin, Polska

Edyta Paczkowska  Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

Bogusław Machaliński  Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

Jolanta Turowska-Kowalska  Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

Przemysław Nowacki  Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

 

Hiponatremia stwierdzana w pierwszej dobie po udarze jest czynnikiem ryzyka zgonu we wczesnym okresie poudarowym

Rafał Kaczorowski  Oddział Neurologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Polska

Agnieszka Gala-Błądzińska  Ośrodek Dializoterapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Polska

Halina Bartosik-Psujek  Oddział Neurologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Polska

Jolanta Czarnota  Oddział Neurologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Polska

 

Powierzchowna syderoza ośrodkowego układu nerwowego  pierwszy opis przypadku w Polsce

Jarosław Dulski  Oddział Neurologiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Polska

Magdalena Kwaśniak-Butowska  Oddział Neurologiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Polska

Michał Schinwelski  Oddział Neurologiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

 

Ocena leczenia trombolitycznego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w zależności od płci

Anna Wiśniewska  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk, Polska

Waldemar Fryze  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk, Polska

Małgorzata Wiszniewska  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital Specjalistyczny, Piła, Polska

Michał Karliński  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Piotr Sobolewski  Oddział Neurologii i Udarowy, Szpital Świętego Ducha, Sandomierz, Polska

Anna Członkowska  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Sztywność aorty, w odróżnieniu od ciśnienia tętniczego, jest związana z zanikiem mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

Dariusz Gąsecki  Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Agnieszka Rojek  Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Tomasz Nowicki  II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Mariusz Kwarciany  Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Kamil Kowalczyk  Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Edyta Szurowska  II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Walenty Nyka  Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Krzysztof Narkiewicz  Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Bartosz Karaszewski  Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Gdańsk, Polska

 

Kwalifikacja do zabiegu endarterektomii tętnicy szyjnej  współpraca chirurga naczyniowego i neurologa  czyżby już wystarczająco dobra? Analiza pięciu lat niełatwej kohabitacji

Andrzej Opuchlik  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Beata Szyluk  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Piotr Szczudlik  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Ewa Sobieszczuk  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

1A

17.15–18.15

Otępienia i inne choroby neurozwyrodnieniowe — prace własne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik, dr n. med. Joanna Siuda

 

Wpływ rehabilitacji prokognitywnej stymulującej funkcje językowe na stan sprawności komunikacyjnych pacjentów z łagodnym i umiarkowanym otępieniem typu alzheimerowskiego

Andrzej Potemkowski  Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Marta Wąsik  Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci EuroMedis, Szczecin, Polska

Marcin Ratajczak  Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci EuroMedis, Szczecin, Polska

 

Zespół nakładania postępującego porażenia nadjądrowego, otępienia czołowo-skroniowego i zespołu korowo-podstawnego  opis przypadku

Klaudia Jeżowska  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Anna Pokryszko-Dragan  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Anna Kołtowska  Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Krzysztof Słotwiński  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Piotr Jurczyk  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Marta Waliszewska-Prosół  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Krystian Obara  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Sławomir Budrewicz  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

 

Rola homocysteiny w patogenezie otępienia i depresji w chorobie Parkinsona

Anna Roszmann  Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Emilia J. Sitek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Krystyna Honczarenko  Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin, Polska

Monika Mak  Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska

Monika  Gołąb-Janowska  Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin, Polska

Mateusz Kurzawski  Katedra Farmakologii Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska

Tomasz Bandurski  Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Piotr Robowski  Oddział Neurologiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Polska

Mirosława Dubaniewicz  Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Agnieszka Gorzkowska  Klinika Neurologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska

Sławomir Budrewicz  Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

E. Koziorowska-Gawron  Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Marek Droździk  Katedra Farmakologii Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska

Monika Białecka  Katedra Farmakologii Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

 

Analiza parametrów biochemicznych związanych ze stresem oksydacyjnym i metabolizmem amyloidu beta w osoczu chorych na chorobę Alzheimera ze znanym genotypem APOE i TOMM40

Michał Prendecki  Pracownia Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska; Atlanta Cook Laboratory, Wellcome Trust Centre for Cell Biology, University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania

Marta Kowalska  Pracownia Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Jolanta Florczak-Wyspiańska  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Jan Ilkowski  Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Urszula Łagan-Jędrzejczyk  Pracownia Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Wojciech Kozubski  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Jolanta Dorszewska  Pracownia Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

 

Robot asystent dla osoby starszej z zaburzeniami pamięci: opinie użytkowników

Justyna Gerłowska  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Urszula Skrobas  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Katarzyna Grabowska-Aleksandrowicz  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Agnieszka Korchut  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Sebastian Szklener  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Konrad Rejdak  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

 

Ewolucja zapisu EEG u pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba

Edward Filip  Klinika Neurologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Rzeszów, Polska

Halina Bartosik-Psujek  Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska

1B

17.15–18.15

Padaczka — prace własne

Prowadzące: dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, prof. nadzw., dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. nadzw.

 

Napady padaczkowe w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu  prezentacja serii przypadków

Magdalena Konopko  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Milena Bożek  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Grzegorz Witkowski  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Anna Bochyńska  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Henryka Śledź  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Rafał Rola  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Danuta Ryglewicz  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Halina Sienkiewicz-Jarosz  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej w przebiegu stanu padaczkowego

Sebastian Szklener  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Agnieszka Korchut  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Magdalena Godek  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Luiza Balicka-Adamik  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

D. Bielecki  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Konrad Rejdak  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

 

Napady gromadne rokowanie

Sebastian Szklener  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Agnieszka Korchut  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Magdalena Godek  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

Konrad Rejdak  Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Lublin, Polska

 

Postawy pacjentów wobec propozycji zmiany leku przeciwpadaczkowego w aptece

Katarzyna Karaś-Ruszczyk  Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Ewa Krzystanek  Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Magdalena Konopko  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Iwona Kurkowska-Jastrzębska  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Przemysław Bieńkowski  Katedra i Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Paweł Mierzejewski  Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Halina Sienkiewicz-Jarosz  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych u chorych leczonych na padaczkę

Agnieszka Piechal  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Anna Jopowicz  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Iwona Kurkowska-Jastrzębska  II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Aktywacja bariery krew–mózg u pacjentów ze stabilną padaczką

Elżbieta Bronisz  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Agnieszka Cudna  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Anna Jopowicz  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Iwona Kurkowska-Jastrzębska  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

1C

17.15–18.15

Bóle głowy i inne zespoły bólowe — prace własne

Prowadzący: dr hab. n. med. Izabela Domitrz, prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

 

Poziomy parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z idiopatycznymi bólami głowy  wyniki badań wstępnych

Joanna Sordyl  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Ilona Kopyta  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Beata Sarecka-Hujar  Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska

Tomasz Francuz  Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Paweł Matusik  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Ewa Małecka-Tendera  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

 

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe  efekty odległe, ze szczególną oceną wpływu choroby na funkcje wzrokowe pacjentów

Magdalena Kwaśniak-Butowska  Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk, Polska

Magdalena Sildatke-Bauer  Oddział Okulistyki, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk, Polska

Lucyna Bodak  Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk, Polska

Małgorzata Paczkowska  Oddział Neurologii, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk, Polska Anna Muraszko-Klaudel  Zakład Radiologii, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk, Polska

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Gdańsk, Polska

 

Rola zaburzeń tężyczkowych w patogenie migreny  doniesienie wstępne

Izabela Domitrz  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Elżbieta Szmidt-Sałkowska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Małgorzata Gaweł  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

 

Charakterystyka i korelacje kliniczne zmian hiperintensywnych istoty białej w badaniu rezonansu magnetycznego u kobiet z migreną

Iwona Rościszewska Żukowska  Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnie Małej, Rzeszów, Polska

Monika Zając-Mnich  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, Rzeszów, Polska

 

Badanie korelacji między serotoniną i hipokretyną-1 u chorych z migreną

Marta Kowalska  Pracownia Neurobiologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Michał Prendecki  Pracownia Neurobiologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Magdalena Kapelusiak-Pielok  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Wojciech Kozubski  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Jolanta Dorszewska  Pracownia Neurobiologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

 

Trudności terapeutyczne u pacjenta z nawrotowym udarem niedokrwiennym mózgu oraz trójdzielno-autonomicznym indometacynozależnym bólem głowy o charakterze przewlekłej napadowej hemikranii  opis przypadku

Katarzyna Janiszewska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Izabela Domitrz  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2

 

 

Piątek, 13 października 2017 roku

Godzina

Tytuł pracy własnej

Sala

18.15–19.15

Zaburzenia ruchowe — prace własne

Prowadzący: dr hab. n. med. Monika Rudzińska, dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, prof. nadzw.

 

Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu genów BDNF, Val66Met, DAT, SLC6A3 i COMT, Val158Met zwiększają ryzyko zaburzeń ruchowych po lewodopie

Małgorzata Michałowska  Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Małgorzata Chalimoniuk  Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego,  Polska Akademia Nauk; Wydział Turystyki i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej, Warszawa, Polska

Ewa Jówko  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej, Warszawa, Polska

Karolina Orzeł  Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego,  Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Józef Langfort  Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Beata Toczyłowska  Zakład Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza,  Polska Akademia Nauk; Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego, Instytut Biochemii i Biofizyki  Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Anna Krygowska-Wajs  Klinika Neurologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Urszula Fiszer  Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

 

Poziom α-synukleiny w osoczu u pacjentów z chorobą Parkinsona o wczesnym i późnym początku  znaczenie kliniczne

Michalina Malec-Litwinowicz  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Szpitala​ Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Krakowska Akademia Neurologii, Kraków, Polska

Andrzej Plewka  Zakład Proteomiki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Danuta Plewka  Katedra Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Edyta Bogunia  Zakład Proteomiki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Michał Morek  Zakład Proteomiki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Andrzej Szczudlik  Krakowska Akademia Neurologii, Kraków, Polska

Monika Rudzińska-Bar  Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

 

Wpływ DBS-STN na sen i inne zaburzenia pozaruchowe w chorobie Parkinsona

Jarosław Dulski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Michał Schinwelski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Agnieszka Konkel  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Karol Grabowski  Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Witold Libionka  Oddział Neurochirurgiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Piotr Wąż  Zakład Medycyny Nuklearnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Emilia J. Sitek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

 

Zespół Perry’ego  pierwsza rodzina w Europie Środkowej

Jarosław Dulski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Michał Schinwelski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Emilia J. Sitek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Owen A. Ross  Department of Neuroscience, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA

Zbigniew Wszolek  Department of Neurology, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk


Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu drżenia Holmes’a, opis czterech przypadków

Jarosław Dulski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Michał Schinwelski  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Witold Libionka  Oddział Neurochirurgiczny, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Witold Sołtan  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk

Dariusz Koziorowski  Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Tomasz Mandat  Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

 

Dystonia DYT6  wieloośrodkowe badanie polskie

Agata Gajos, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, UM, Łódź

Ewa Golańska, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, UM, Łódź

Monika Sieruta, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, UM, Łódź

Małgorzata Szybka, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, UM, Łódź

Monika Rudzińska, Klinika Neurologii, SUM, Katowice; Odział Udarowy i Oddział Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny, Katowice

Stanisław Ochudło, Odział Udarowy i Oddział Neurologii Centralny Szpital Kliniczny, Katowice

Tomasz Kmieć, Klinika Neurologii, Instytut Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Paweł Piotr Liberski, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, UM, Łódź

Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, UM, Łódź

1A

18.15–19.15

SM i inne choroby autoimmunologiczne — prace własne

Prowadzące: dr hab. n. med. Alina Kułakowska, dr hab. n. med. Jacek Losy

 

Korzystanie z Internetu przez polskich chorych na stwardnienie rozsiane

Andrzej Potemkowski  Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Waldemar Brola  Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny, Końskie, Polska

Anna Ratajczak  Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Polska

Ewa Gruszka  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Ryszard Podemski  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Beata Zakrzewska-Pniewska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Monika Nojszewska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Krystyna Gospodarczyk-Szot  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Przemysław Daroszewski  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poznań, Polska

Elzbieta Jasińska  ResMedica, Kielce, Polska

Jacek Zaborski  Oddział Neurologii, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa, Polska

Witold Pawełczak  Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny, Kalisz, Polska

Adam Stępień  Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska

Katarzyna Gocyła-Dudar  Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska

Marzena Maciągowska-Terela  Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska

Alina Kułakowska  Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Specjalistyczny, Białystok, Polska

Jacek Wencel  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poznań, Polska

Katarzyna Kapica-Topczewska  Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Specjalistyczny, Białystok, Polska

Marta Dubik-Jezierańska  Poradnia SM, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, Wrocław, Polska

Anna Pokryszko-Dragan  Katedra i Klinika, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Halina Bartosik-Psujek  Klinika Neurologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska

 

Rola testosteronu w doświadczalnych modelach stwardnienia rozsianego

Bartosz Bielecki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej  Centralny Szpital Weteranów, Łódź, Polska

Dominika Książek-Winiarek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Małgorzata Turniak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Claudia Mattern, Mattern Foundation, Vaduz, Liechtenstein

Maciej Studzian, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

Małgorzata Girek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Piotr Wlaź, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska

Kaja Śmietanka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Elisabeth Traiffort, INSERM / University Paris Saclay, Le Kremlin-Bicetre, Francja

Michael Schumacher, INSERM / University Paris Saclay, Le Kremlin-Bicêtre, Francja

Andrzej Głąbiński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

 

Patologia głębokich jąder podkorowych a zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz toczniem rumieniowatym układowym

Alicja Kalinowska-Łyszczarz  Katedra Neurologii, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Mikołaj A. Pawlak  Katedra Neurologii, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Anna Pietrzak  Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Katarzyna Pawlak-Buś  Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Piotr Leszczyński  Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Dominik Majewski  Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Mariusz Puszczewicz  Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Włodzimierz Paprzycki  Zakład Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Wojciech Kozubski  Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Sławomir Michalak  Katedra Neurologii, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

 

Badania farmakogenetyczne w stwardnieniu rozsianym  rola genu GPC5

Monika Chorąży  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek  Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Renata Posmyk  Klinika Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Joanna Gościk  Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Agata Zajkowska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Alina Kułakowska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Katarzyna Kapica-Topczewska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Adam Jacek Krętowski  Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Jan Kochanowicz  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

 

Charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych na stwardnienie rozsiane według zmieniających się kryteriów rozpoznawania na przestrzeni ostatnich 30 lat

Dagmara Mirowska-Guzel  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Joanna Przybek  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Inga Małecka  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Anna Członkowska  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

„Wyleczyć” stwardnienie rozsiane  zmieniające się poglądy pacjentów na cele terapii w zależności od postaci choroby  doniesienie wstępne

Monika Nojszewska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Weronika Chacińska  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Marta Brzostowska  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Aleksandra Podlecka-Piętowska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Wiesław W. Jędrzejczak  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Emilian Snarski  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Beata Zakrzewska-Pniewska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

1C

18.15–19.15

Choroby nerwowo-mięśniowe — prace własne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska, dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

 

Charakterystyka pacjentów z przełomem miastenicznym, czynników ryzyka oraz wyników leczenia

Ewa Sobieszczuk - Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

Beata Szyluk - Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

Cecylia Rajczewska-Oleszkiewicz - Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

Andrzej Opuchlik - Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

Anna Kostera-Pruszczyk - Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

 

Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w diagnostyce zespołów obręczowokończynowych: europejski projekt MYO-SEQ

Anna Łusakowska  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Katherine Johnson  John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, International Centre for Life, Central Parkway, Newcastle upon Tyne,Wielka Brytania

Ana Töpf  John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, International Centre for Life, Central Parkway, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Marta Bertoli  John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, International Centre for Life, Central Parkway, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Lauren Phillips  John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, International Centre for Life, Central Parkway, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Volker Straub  John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, International Centre for Life, Central Parkway, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Monkol Lek  Analytic and Translational Genetics Unit, Massachusetts General Hospital and Program in Medical and Population Genetics, Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, Cambridge, USA

Liwen Xu  Analytic and Translational Genetics Unit, Massachusetts General Hospital and Program in Medical and Population Genetics, Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, Cambridge, USA

Daniel G MacArthur  Analytic and Translational Genetics Unit, Massachusetts General Hospital and Program in Medical and Population Genetics, Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, Cambridge, USA

Anna Macias  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Anna Potulska-Chromik  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Biruta Kierdaszuk  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Katarzyna Janiszewska  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Ewelina Arendt  Naukowe Koło Studenckie przy Klinice Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Przemysław Grochowski  Naukowe Koło Studenckie przy Klinice Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Anna Kamińska  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Anna Kostera-Pruszczyk  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

 

Encefalomiopatie mitochondrialne: korelacje kliniczno-genetyczne u 10 dorosłych pacjentów z mutacjami w jądrowym DNA

Biruta Kierdaszuk  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Magdalena Kaliszewska  Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Katarzyna Tońska  Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Ewa Bartnik  Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Anna M. Kamińska  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Anna Kostera-Pruszczyk  Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

 

Charakterystyka podłoża molekularnego w grupie polskich pacjentów z klinicznym podejrzeniem miotonii wrodzonej - zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wioletta Krysa Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Anna Łusakowska Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Ewelina Elert-Dobkowska Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Anna Sułek Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Iwona Stępniak  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Karolina Ziora-Jakutowicz - Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Małgorzata Gaweł  Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Andrzej Seroka Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Anna Kamińska Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Anna Kostera-Pruszczyk Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Identyfikacja mutacji z wykorzystaniem Illumina TruSight One Sequencing Panel w genach związanych ze spastyczną paraplegią

Ewelina Elert-Dobkowska  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Anna Sułek  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Wioletta Krysa  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Iwona Stępniak  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Karolina Ziora-Jakutowicz  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Jacek Pilch  Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Dorota Antczak-Marach  Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska

Mateusz Adamski  Oddział Chorób Zwyrodnieniowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska

Maria Rakowicz  Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Anna Sobańska  Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Jacek Zaremba  Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Elektrofizjologiczna analiza funkcji cienkich włókien w zespole cieśni kanału nadgarstka

Mariusz Szydło  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Magdalena Koszewicz  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2

18.15–19.15

Sesja naukowa: Varia — prace własne

Prowadzący: dr n. med. Robert Bonek, prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

 

Idiopatyczny zespół arlekina  rzadkie schorzenie autonomicznego układu nerwowego

Piotr Jurczyk  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Konstanty Gurański  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Aleksandra Wojtak  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Klaudia Jeżowska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Ryszard Podemski  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

 

Immunologiczna odpowiedź humoralna przeciw antygenom układu nerwowego a neurologiczne zespoły paranowotworowe u chorych na nowotwory endometrium

Karolina Popławska-Domaszewicz  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Sławomir Michalak  Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; Zespół Badawczo-Leczniczy Chorób Neuroimmunologicznych,  Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska

Agata Paluch  Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Dariusz Szpurek  Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Wojciech Kozubski  Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Stefan Sajdak  Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

 

Zastosowanie sekwencjonowania wysokoprzepustowego w diagnostyce postępujących ataksji móżdżkowych o wczesnym początku

Magdalena Krygier  Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Poradnia Genetyczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Polska

Agnieszka Jacoszek  Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Natalia Krawczyńska  Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Joanna Kosińska  Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Daniel Zielonka  Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Magdalena Boczarska-Jedynak  Neuro-Care Klinika Neurologii, Katowice, Polska

Monika Rudzińska  Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Bartosz Wasąg  Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Jarosław Sławek  Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Gdańsk, Polska

Małgorzata Rydzanicz  Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Janusz Limon  Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Rafał Płoski  Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

 

Żelazica powierzchowna ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu przewlekłego leczenia doustnym lekiem przeciwkrzepliwym

Marzena Ułamek-Kozioł  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Ewelina Bucior  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Halina Sienkiewicz  Jarosz  I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

 

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu

Agata Zajkowska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Monika Chorąży  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Jan Kochanowicz  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Joanna Maria Zajkowska  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, Polska

Alina Kułakowska  Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

 

Trzeciorzędowa kiła układu nerwowego z towarzyszącym zespołem parkinsonowskim  opis przypadku

Konrad Gorzelnik  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Mieszko Zagrajek  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Anna Zimny  Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Bogusław Paradowski  Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

4

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

www.neuroedu.pl Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2017 Via Medica Kariera w Grupie Via Medica